Dětská dopravní nadace (DDN), která pomáhá dětem, jejichž rodiče zahynuli při dopravních nehodách, letos podpořila 29 dětí částkou ve výši 455 000 korun. Za dvacet tři let svého působení rozdala již téměř 12 milionů korun, které slouží zejména na podporu studia sirotků na středních a vysokých školách. Mezi přispěvatele se zařadili i účastníci projektu Nebouram.cz, celorepublikové vzdělávací soutěže pro všechny řidiče, a široká veřejnost, která podpořila nadaci v aukci na aukro.cz částkou vyšší 75 000 korun.

Podle statistiky Policie České republiky, která šetřila letos za deset měsíců na 89 459 dopravních nehod, se počet usmrcených osob ve srovnání s rokem 2018 zvýšil o 0,4%, počet nehod pak o 2,2%. Při těchto nehodách bylo usmrceno 178 řidičů osobních automobilů, 71 spolujezdců v osobním vozidle a 70 motocyklistů. „Stejně jako v minulém roce došlo dle statistik Policie ČR i letos k navýšení počtu nehod i obětí. Jako maminka téměř šestileté dcery i ředitelka společnosti, která letos prodala již více než 80 000 automobilů v rámci skupiny AURES Holdings, považuji za povinnost pomáhat dětem obětí dopravních nehod,“ uvedla generální ředitelka AURES Holdings, provozovatele sítě autocenter AAA AUTO, a předsedkyně správní rady Dětské dopravní nadace Karolína Topolová.

Nejvíce nehod se stalo v pátek (14 313 nehod), nejméně naopak v neděli (9 473). Pokles počtu nehod byl zaznamenán u pondělních a středečních nehod. K nárůstu počtu usmrcených osob oproti roku 2018 došlo zejména u čtvrtečních nehod, dále u pondělních a nedělních.

Letos nadace přijala celkem 29 oprávněných žádostí o finanční příspěvek a rozdělila mezi ně finanční pomoc ve výši 455 000 Kč. Výše příspěvku činí 30 000 Kč pro vysokoškoláky sirotky, 15 000 Kč pro vysokoškoláky polosirotky, 20 000 Kč pro ostatní sirotky od mateřských škol až po vyšší odborné školy a 10 000 Kč pro polosirotky ve stejných vzdělávacích zařízeních. Děti mohou také využít možnosti studovat bezplatně na soukromé vysoké škole CEVRO Institut, získat přednostně zaměstnání u největšího prodejce ojetých aut AAA AUTO či bezplatně studovat na jazykové škole Confucius.

Samotné předávání finančních příspěvků od nadace žadatelům proběhlo tradičně ve Smetanově sále Autoklubu České republiky v Opletalově ulici za účasti předsedkyně správní rady DDN a generální ředitelky AURES Holdings Karolíny Topolové, místopředsedy správní rady DDN Petra Bolda, ředitele Global Assistance Marka Jaroše a ředitele Přerost a Švorc Libora Přerosta. Největšími dárci nadace jsou dlouhodobě AURES Holdings, provozovatel autocenter AAA AUTO, a Global Assistance.

Nefinanční pomoc poskytuje CEVRO Institut, který umožňuje bezplatné studium dvěma dětem z nadace, a Autoklub ČR, který poskytuje bezplatný pronájem prostor v reprezentativní budově Autoklubu. Významným partnerem je již druhým rokem také projekt Nebouram.cz, díky kterému si můžou účastníci moderní formou online testů ověřit kvalitu svých znalostí z oblasti silničního provozu a současně jsou motivováni k tomu, aby své vědomosti dále prohlubovali. Účastníci testů získávají body, které mohou proměnit v různé odměny. Nadaci tak v loňském roce přispěli za krátkou dobu 50 000 korun. Novým partnerem je prodejce luxusních talismanů do auta Moorys, kdy 50 Kč z každého prodaného talismanu putuje právě na podporu sirotků.

Cílem Dětské dopravní nadace je zejména finančně pomáhat dětem, jejichž rodiče zahynuli při dopravních nehodách a také těm dětem, které mají v důsledku dopravní nehody trvalé zdravotní následky. Nadace od svého založení poskytla dětem již téměř 12 milionů korun, a to zejména na studium, zdravotní rehabilitaci, pobyty v přírodě a k udržení životního standardu. Podrobnější informace o činnosti nadace a návod jak zažádat o příspěvek mohou zájemci nalézt na webu www.detskadopravninadace.cz.