Podělte se o zkušenosti se svým autem…  Přidejte vlastní recenzi!

…..

Když se s ostatními čtenáři Ojetin pod lupou podělíte o své zkušenosti, bude vám odměnou dobrý pocit, že jste pomohli ostatním s výběrem auta ­– a třeba i něco hmatatelnějšího. Vytvořit recenzi je rychlé a snadné. Nevadí, pokud nejste zrovna mistry slohu. Základní hodnocení uděláte jednoduše pomocí formuláře doslova za minutku. Chceme ale odměnit ty z vás, kteří se rozepíšou trochu víc. Po prázdninách proto vybereme jednu uživatelskou recenzi, jejíž autor od nás dostane iPad Air!

Výherce poprosíme o jednu maličkost. Budeme rádi, když se s novým iPadem vyfotí a nasdílí fotku na náš Facebook. Chceme, abyste věděli, že to není žádný podfuk, ale opravdová soutěž pro opravdové čtenáře. Tak šup, jdeme na to! Napište recenzi a doufejte, že se nám bude líbit nejvíc ze všech. Pokud ano, ozveme se vám. Jen prosím nezapomeňte do formuláře uvést platný e-mail, abychom vás zastihli.

Etika hodnocení
Ojetiny pod lupou chtějí přinášet kvalitní a podložené informace. Nevyplňujte prosím recenze aut, se kterými jste se jen krátce svezli nebo o kterých jste slyšeli od svých známých. Snažte se, aby všechny údaje ve vaší recenzi odpovídaly skutečnosti. A při hodnocení buďte prosím objektivní. Naším společným cílem je přece zprostředkovat čtenářům pravdivý obrázek o vašem autě.

Chcete se podělit o zkušenosti se svým automobilem? Přidejte vlastní recenzi!


„Napiš recenzi a vyhraj iPad Air“ – úplné znění pravidel

Místo a termín soutěže: Soutěž bude probíhat na území České republiky ve dnech od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019.

Výhra: Hlavní výhrou je tablet Apple iPad Air 16 GB. Maximální počet výher je jeden iPad Air za tři kalendářní měsíce trvání soutěže.

Účastník soutěže: Účastníkem soutěže se stává občan České republiky starší 18 let, který splní všechny níže uvedené podmínky:

Prostřednictvím interaktivního formuláře na internetových stránkách Ojetinypodlupou.cz úplně, pravdivě a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí vyplní recenzi ojetého automobilu, se kterým má osobní zkušenost.

Vyhodnocení soutěže: Výherce bude každý měsíc vybírat redakce Ojetinypodlupou.cz. Hlavními rozhodovacími kritérii budou úplnost, podrobnost, rozsah a věrohodnost uživatelské recenze ojetého vozu. Redakce si vyhrazuje právo vyřadit a nezveřejnit takové recenze, které podle názoru redakce obsahují nepravdivé nebo zavádějící informace.

Redakce si vyhrazuje právo nevyhlásit v kalendářním měsíci žádného výherce v případě, že uživatelé za daný čas nepřidají dostatečný počet recenzí ve kvalitě, kterou redakce považuje za přiměřenou pro udělení výhry.

Oznámení a předání výhry: Výhra bude výherci oznámena e-mailem nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém výherce recenzi vyplnil. Na způsobu předání výhry se dohodnou organizátor a výherce. Pokud výherce nezareaguje na e-mailovou výzvu do 15 dnů ode dne odeslání zprávy o výhře, výhra propadá bez náhrady organizátorovi.

Nejpozději do 7 dnů po převzetí výhry se výherce nechá vyfotografovat s výhrou a fotografii zveřejní na Stránce Ojetinypodlupou.cz na sociální síti Facebook. Zveřejněním fotografie uděluje výherce organizátorovi souhlas s použitím této fotografie a jména výherce (bez dalších identifikačních údajů) za účelem marketingové a mediální komunikace.

Organizátor soutěže neodpovídá za případné reklamace spojené s výhrou.

Společná ustanovení: Účastí v této soutěži účastník projevuje svůj souhlas s těmito pravidly. Organizátorem soutěže je Synchromesh publishing, s.r.o. se sídlem Karlovarská 216, 273 51 Kyšice, IČ 023 43 631. Organizátor není zodpovědný za případné škody, které by účastníků soutěže mohly vzniknout v souvislosti s účastí na soutěži. Pokud výherce výhru nepřevezme či nebude možné výhru doručit, propadá taková výhra bez náhrady ve prospěch organizátora.

Další podmínky soutěže: Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli změnit, pozastavit či zrušit. Místo výhry není možné požadovat vyplacení hotovosti či jiné náhrady.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora soutěže, a všech ostatních na soutěži spolupracujících subjektů. Vyloučení se vztahuje také na osoby těmto vyloučeným osobám blízké, tzn. všechny osoby v přímém příbuzenském vztahu (rodiče, manžel/manželka, děti, sourozenci). V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána.

Osobní údaje: Účastí v této soutěži vyjadřuje každý účastník svůj souhlas s tím, aby organizátor nebo jím pověřená osoba, bezplatně použila obrázky, fotografie, audio a video nahrávky účastníka, které organizátor získá v souvislosti s organizováním a vyhodnocováním soutěže a prezentací výherců, pro reklamní účely ve prospěch organizátora. Účastník rovněž potvrzuje, že souhlasí s tím, aby takto poskytnuté osobní údaje včetně jména a příjmení účastníka, jeho adresy a telefonního čísla byly zpracovávány organizátorem za účelem vyhodnocení této soutěže. Účastník soutěže má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Udělení souhlasu je dobrovolné a lze jej kdykoli bezplatně na adrese Synchromesh publishing, s.r.o. se sídlem Karlovarská 216, 273 51 Kyšice odvolat. V případě pochybností o dodržování práv se účastník může na společnost Synchromesh publishing, s.r.o. obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Účastník souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly poskytnuty ke zpracování třetím osobám. Tato oficiální pravidla soutěže jsou dostupná po celou dobu trvání soutěže na internetové stránce www.ojetinypodlupou.cz.

Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a pravdivost informací prezentovaných soukromými recenzenty na těchto webových stránkách.