Dobrý den. Vznikla u nás na vesnici tato situace. Na silnici po které jezdím roky domů se najednou objevila značka slepá ulice. Po asi 30 m za touto značkou je umístěna značka zákaz vjezdu všem vozidlům kromě vozidel stavby, staví se zde nový most. Ještě před zákazovou značkou je však možné odbočení, na úzkou komunikaci, po které by se dané místo dalo objet – paralelní komunikace (bypass) v délce cca 500 m. Na této odbočce se však objevila přenosná značka zákaz vjezdu všem vozidlům s dodatkovou značkou E13 mimo dopravní obsluhu. Je to nejkratší cesta ke mně domů (do firmy). Jinak bych objížděl navíc cca 2 km. Vyhláška č. 294/2015 Sb. říká: „Je-li na dodatkové tabulce použit text s výrazem „dopravní obsluha“, rozumí se tím vozidla … jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost“. Z textu vyplývá, že bych měl mít možnost tímto úsekem projet, neboť bydlím za značkou a je to pro mě nejkratší cesta domů. Co je ve vyhlášce myšleno slovem za značkou? Není to nikde specifikováno. Já potřebuji projet pouze tímto 500 m dlouhým úsekem, najedu zpět na původní komunikaci a pak pokračuji ještě cca 5 km ke svému domu. Policista mi při kontrole tvrdil, že mohu vjíždět do takto omezeného úseku pouze za předpokladu, že musím bydlet nebo mít firmu v úseku, ve kterém je zákaz vjezdu. To ale přece vyhláška č. 294/2015 Sb. vůbec neříká!

 

Myšleno je tím to, že danou komunikací, která pokračuje za značkou, v blízkém okolí dojedete do příslušného cíle (bydliště, provozovny apod.).