Dobrý den,bydlím v malé obci. Zajíždějí sem asi 4x denně linkové autobusy a je zde i malá točna /jde spíš o zvětšenou náves/.Je to turistická oblast takže na ní stávají i osobní auta, ale nikdy ne tak, aby se autobus neotočil.Ovšem někdy se stane, že aby tak učinil, neotočí se najednou, ale musí trochu couvnout. A zde jsem narazil. Mám chalupu vedle zmíněné točny a občas na ní stávám i já. Navíc před svým oknem, abych na auto viděl. Nedávno jsem se tu pohádal s řidičem autobusu, že se kvůli mně nemůže otočit a on nesmí couvat! To se mi nezdá. Kolikrát tam stojím sám a to hned z kraje a navíc tam není ani zákaz zastavení ani stání ani šrafování BUS. Chce si stěžovat na vedení ČSAD a byl i u starostky a hlavním jeho argumentem je, že má zakázáno couvat! Kolikrát přijede prázdný a prázdný také odjíždí. Rád bych se zeptal jestli jeho argument o zakázaném couvání při případném sporu obstojí. Děkuji za odpověď. M. P.S. Bydlím tu 17 let a nikdy to nevadilo tak nevím zda se třeba nezměnily předpisy. 

 

Řidič autobusu tvrdí, že nesmí couvat? A proč nesmí couvat? Zákon sice zná případy, kdy se couvat nesmí, ale to pak záleží na okolnostech. Obecně ale autobusy couvat mohou. Řdidč se nesmí otáčet a couvat

a) na nepřehledných nebo jinak nebezpečných místech, například v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti, před nepřehledným vrcholem stoupání pozemní komunikace, na něm a za ním,

b) na křižovatce s řízeným provozem a v její těsné blízkosti,

c) na přechodu pro chodce,

d) na přejezdu pro cyklisty,

e) na železničním přejezdu a v jeho těsné blízkosti,

f) v tunelu a v jeho těsné blízkosti,

g) na pozemní komunikaci s jednosměrným provozem; smí však couvat, jestliže je to nezbytně nutné, například k zajetí do řady stojících vozidel nebo vyjetí z ní.

 

Položit dotaz do Právní poradny můžete zde!