Dobrý den, pane doktore.
Zajímalo by mne, zda státní hranice ruší platnost značky či nikoli.

Ano, protože zákon o provozu na pozemních komunikacích a další právní předpisy platí jen na území ČR.