Dobrý den, prosím o vysvětlení. Jako laik absolutně nechápu nynější podobu přídatného pruhu pro pomalá vozidla, zejména na dálnicích. Takovýto úsek je označen dopravní značkou IP 18c. Po novele zákona 294/2015 je tato značka definována:
„Jízdní pruh pro pomalá vozidla
Značka vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů. Značka zároveň vyznačuje přídatný pruh na dálnici a silnici pro motorová vozidla určený pro motorová vozidla, která v takto označeném úseku dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nedosáhnou rychlosti jízdy alespoň 80 km.h-1. Jiná motorová vozidla užívají jízdní pruh pro pomalá vozidla jestliže je jejich rychlost jízdy v daném úseku dálnice nebo silnice pro motorová vozidla výrazně nižší než rychlost jízdy ostatních vozidel jedoucích v témže směru jízdy.“
Znamená to tedy, že pomalá vozidla mají povinnost tento pruh užít nebo můžou? Je jeho neuživí vůbec přestupkem? Podle čeho se určuje „výrazně nižší rychlost“?
Mohu tento pruh využít, pokud jedu i rychleji než 80km/h? Podle staré definice zde již chybí slovo zejména (kdysi 60km/h).

Já bych tomu rozuměl tak, že pokud ta vozidla nedosáhnou 80 km/h, tak ten pruh užít musí. Ostatní to smí použít, jen když jedou „výrazně pomaleji než ostatní“. Je to dost nevhodná definice, to je pravda, protože pokud všichni jedou kolem vás 200 km/h, tak byste tam ve 130ti klidně mohl jet, ale to asi nebyl úmysl zákonodárce. Já bych to viděl tak, že tam musí všichni, co nejedou nejméně 80 km/h + všichni ti, kteří jedou víc než 80 km/h, ale současně výrazně pomaleji než ostatní. U těch druhých jeho neužití nebude přestupkem nikdy (těžko policie bude prokazovat, že tam musíte jet, když jedete 100 km/h a ostatní kolem vás 150 km/h), ale u těch pomalejších (pod 80 km/h) bych jako přestupek jeho neužití vnímal.

Položit dotaz do Právní poradny můžete zde!