Třetí ze scénářů, na který se podíváme, je změření prostřednictvím automatických kamerových systémů, které měří úsekově průměrnou rychlost nebo stacionárně a bez obsluhy okamžitou rychlost. Podstatnou podmínkou je to, že se musí jednat o systém bez obsluhy, tj. bez přítomnosti policistů nebo strážníků.

Důvodem zdůraznění toho, že se musí jednat o zařízení bez obsluhy, tj, zařízení automatické, je to, že s tímto typem měření zákona spojuje nechvalně proslulou objektivní odpovědnost provozovatele, tj. odpovědnost, u které se nevyžaduje zavinění.

Prakticky to funguje tak, že příslušný úřad zašle provozovateli vozidla výzvu k úhradě určené částky. Tou jej vyzve buď k zaplacení určité sumy nebo k identifikaci řidiče, který řídil.

Provozovatel má dvě možnosti:

  1. Zaplatit nebo
  2. Identifikovat řidiče.

Ad 1) Zaplatit je samozřejmě snadné a jednoduché. Příslušné formuláře obsahují platební údaje a úřady se snaží úhradu co nejvíce „zpříjemnit“ nabídkou co nejširší paletu způsobů úhrady. Tento „odpustek“ je nutné uhradit ve lhůtě tam stanovené, tj. do 15 dnů. K pozdějším platbám se nepřihlíží a úřad je vrací zpět.

Ad 2) Identifikovat řidiče je také na první pohled snadné, ale má to svá omezení. Soudy, včetně toho Nejvyššího a Ústavního už „přikryly“ fungování tohoto poplatkového systému, takže úřady vědí, že „stíhat“ musí jen takového řidiče, který je dostupný.

Ačkoli zákon neříká nic o tom, že provozovatel je odpovědný za to, že jím identifikovaný řidič musí poskytovat součinnost, soudy si to takto bohužel vyložily.

To prakticky znamená, že provozovatel musí takového řidiče „předložit“ úřadům na stříbrném podnose, řidič musí být součinný atd. Pokud není, úřady se vrátí k provozovateli a uloží sankci jemu. Neřeší (protiprávně) to, že provozovatel svou povinnost splnil (identifikoval řidiče). A soudy v tom úřady bohužel podpořily.

Nespoléhejte tedy na exotické cizince jako identifikované řidiče. Úřady se tím buď vůbec nebudou zabývat a půjdou rovnou po vás jako po provozovateli nebo na vámi uvedenou adresu pošlou jeden dopis a až se jim vrátí jako nedoručitelný nebo až řidič nebude komunikovat nebo poskytovat součinnost, „vrhnou“ se zpátky na vás jako na provozovatele.

Pokud Vám tedy dnes taková výzva přijde, je třeba si uvědomit, že právními argumenty se dnes už neuhájíte. Pokud částku dle výzvy navíc neuhradíte, celá věc se překlopí do správního deliktu, kde jsou sankce obvykle vyšší bez šance se ve finále uhájit. Zvažte tedy, jestli to má smysl. Vyhlídky na úspěch ale příliš dobré nejsou.

Položit dotaz do Právní poradny můžete zde!