V této části článků o překročení rychlosti se podíváme na konkrétní sankce za překročení rychlosti.

 1. Malé překročení rychlosti do 5 km/h v obci a do 10 km/h mimo obec

Když odhlédnu od toho, že policisté nebo strážníci nebo automatické měřící systémy jsou obvykle nastaveny tak, že takto nízké překročení „neřeší“, jedná se z hlediska pravidel o nejmírnější situaci.

Za toto porušení povinností hrozí:

 • pokuta od 1 500 do 2 500 Kč (na místě pak do 1 000 Kč)
 • zákaz řízení nehrozí
 • body nehrozí.
 1. Malé překročení rychlosti do 20 km/h v obci a do 30 km/h mimo obec

Za toto porušení povinností hrozí:

 • pokuta od 1 500 do 2 500 Kč (na místě pak do 1 000 Kč)
 • zákaz řízení nehrozí
 • body jsou za to 2.
 1. Střední překročení rychlosti od 20km/h do 40 km/h v obci a od 30 km/h do 50 km/h mimo obec

Za toto porušení povinností hrozí:

 • pokuta od 2 500 do 5 000 Kč (na místě pak do 2 500 Kč)
 • zákaz řízení na 1 – 6 měsíců hrozí, pokud se řidič tohoto přestupku dopustí nejméně 2x během 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců
 • body jsou za to 3.
 1. Velké překročení rychlosti nad 40 km/h v obci a nad 50 km/h mimo obec

Za toto porušení povinností hrozí:

 • pokuta od 5 000 do 10 000 Kč (na místě řešit nelze)
 • zákaz řízení na 6 – 12 měsíců
 • bodů je za to 5.

Překročení rychlosti samo o sobě není kvalifikováno jako trestný čin, ledaže by se jednalo o případ, který lze kvalifikovat jako obecné ohrožení. K takové kvalifikaci ale nestačí pouhé překročení rychlosti, ale je nutné splnit i další podmínky (zjevné vystavení ostatních účastníků nebezpečí např. v podobě ohrožující jízdy apod.).