Médii před časem proběhla zpráva, že Ministerstvo dopravy připravuje přísnější pravidla postihující řízení motorových vozidel bez oprávnění (viz například zde).

Než se však podíváme podrobněji na to, co Ministerstvo plánuje, neuškodí si připomenout stávající pravidla.

Nejprve je nutné obecně uvést, že nelze zakázat činnost, ke které není nutné příslušné oprávnění, tzn. např. nelze uložit zákaz činnosti v podobě zákazu ježdění na kole, nebo na kolečkových bruslích apod, protože pro ježdění na kole nebo řízení podobných dopravních prostředků se žádné oprávnění pochopitelně nevyžaduje.

Řidičská oprávnění I. díl: Jaký řidičák potřebujete na motorku, tříkolku a čtyřkolku?

V současné době právní úprava (zákon č. 361/2000 Sb. a 40/2009 Sb.) rozlišuje dvě základní situace:

1. Řidič, který oprávnění nikdy neměl

První skupinu tvoří ti, kteří řidičské oprávnění nikdy nezískali.

Asi není nutné zdůrazňovat, že je to podmínka pro řízení nezbytná a že tedy ti, kteří řídí, ačkoliv řidičské oprávnění nikdy neměli, se vystavují postihu.

Pokud budete řídit motorové vozidlo, aniž byste kdy získali příslušné řidičské oprávnění, hrozí vám následující sankce:

  • pokuta 25 až 50 tisíc Kč
  • zákaz řízení na 12 až 24 měsíců.

Řidičská oprávnění II. díl: Jaký řidičák potřebujete na osobní auto a přívěs?

2. Řidič, který řidičské oprávnění pozbyl

Důvodů, pro které lze pozbýt řidičské oprávnění, je řada. Může se jednat např. o důsledek:

  • spáchání dopravního přestupku (např. vysokého překročení nejvyšší dovolené rychlosti nebo porušení zákazu předjíždění) nebo
  • jako důsledek vybodování se nebo
  • jako důsledek spáchání trestného činu (např. dopravní nehody) nebo
  • jako důsledek exekučního příkazu v souvislosti s neplněním vyživovací povinnosti.

Jakkoli důsledky řízení bez oprávnění upravuje i zákon o provozu na pozemních komunikacích jako přestupek, jedná se současně i o trestný čin Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle ust. §337 trestního zákoníku.

Řízení motorového vozidla po té, co byl uložen zákaz řízení, má tedy ještě závažnější důsledky, protože se jedná o trestný čin. S tím je spojeno i riziko výrazně přísnějších sankcí, a to:

  • odnětí svobody až na dva roky
  • pokuty až do částek násobně převyšujících sankce za přestupek (i v řádu stovek tisíc korun)
  • zákaz řízení až na 10 let.

Příště se podívám na to, co přesně Ministerstvo dopravy plánuje na shora uvedeném změnit.