Téma povinné výbavy je takovým věčným tématem, a to hlavně ze dvou důvodů. Jednak dochází čas od času ke změnám v povinné výbavě a za druhé řidiči nepřestávající diskutovat nad tím, jestli ta či ona součást povinné výbavy je vůbec smysluplná a jestli by naopak v autě neměli mít jiné věci – mnohem praktičtější.

Tento článek nicméně bude o tom, jaký je stávající seznam povinné výbavy.

Pokud budete hledat přímo zdroj v právní úpravě, najdete povinnou výbavu ve vyhl. č. 341/2014 Sb., jmenovitě v příloze č. 12, část B, a to takto:

a) náhradní kolo
b) zvedák (hever) a klíč na kola
c) lékárnička
d) výstražný trojúhelník
e) hasičský přístroj.

blank
Co je součástí povinné výbavy vozidel od 1. října 2018

Ad a) a ad b) Náhradní kolo, hever a klíč

Tuto část povinné výbavy musí mít všechna auta kromě:

  • těch, která mají opatřena všechna kola pneumatikami zvláštní konstrukce umožňující nouzové dojetí po defektu s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik (např. s tzv. runflaty),
  • těch, která jsou vybavena prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí,
  • těch s patřičným smluvním vztahem, na jehož základě bude zajištěna oprava poškozené pneumatiky nepřetržitě na celém území České republiky,

městského autobusu, zásahového požárního automobilu, komunálního vozidla, které je provozováno na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele, přípojného vozidla kategorie O1 nebo R1, požárního přípojného vozidla nebo přípojného vozidla kategorie R, které je provozováno na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele, nebo

vozidla v jízdní soupravě, je-li náhradním kolem stejného rozměru a provedení a příslušenstvím nutným k jeho výměně vybaveno jiné vozidlo v této jízdní soupravě.

Stručně a krátce – auta s runflaty, se sadou na bezdemontážní opravu nebo se smlouvou s odtahovkou nemusí náhradní kolo, hever a klíč na kola mít.

Ad c) Lékárnička

Lékárnička pro auta musí obsahovat následující:

blank
Povinný obsah autolékárničky od 1. října 2018

Velikosti lékárničky jsou tři (I, II, III) a ve vozidle musí být takto:

  • ve vozidle pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností více než 80 cestujících ve velikosti III nebo dvěma autolékárničkami ve velikosti II; u vozidla městské hromadné přepravy osob stačí jedna autolékárnička ve velikosti II,
  • ve vozidle pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností od 9 do 80 cestujících včetně ve velikosti II a
  • jiné motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly (typicky standardní osobní auto) ve velikosti I.

Obsah lékárničky se ukládá do samostatného pouzdra. Součásti obsahu lékárničky musí být neporušené, vizuálně v pořádku a nesmí vykazovat známky znečištění či jiného znehodnocení. Lékárnička se ve vozidle ukládá v takovém prostoru, aby na ni nemohlo dopadat přímé sluneční záření. Úložný prostor pro lékárničku musí být suchý a čistý a musí být snadno přístupný. Ve vozidle pro hromadnou přepravu cestujících se lékárnička umisťuje na označeném a přístupném místě v prostoru vozidla určeném pro cestující.

V příštím článku se podívám na pravidla pro motorky a na pravidla pro hasičský přístroj.

Čtěte také:

Povinná výbava vozidel (aut a motorek) – II. část